Лигийн ирэх тоглолтууд
Лигийн тоглолт дууссан байна.
Эзэн баг vs Зочин баг
Лигийн өнгөрсөн тоглолтууд
Эзэн баг Үр дүн Зочин баг
Сэлэнгэпресс : Атлетик 220
Хангарьд : Дэрэн
Эф Си Улаанбаатар : Эрчим
Андууд Сити : Улаанбаатар сити
Жипро : Арвис
Дэрэн 4 : 1 Жипро
Эрчим 1 : 1 Андууд Сити
Улаанбаатар сити 4 : 1 Сэлэнгэпресс
Арвис 1 : 6 Эф Си Улаанбаатар
Атлетик 220 1 : 3 Хангарьд